12 dijkwoningen Gouderak

Aan de Dorpsstraat in Gouderak hebben wij 12 laagbouwwoningen gebouwd. Door de unieke locatie werden dit 6 woningtypes!

Uitdagende fundering

Ten behoeve van de bouw van de dijkwoningen moest de dijk gedeeltelijk worden afgegraven, in overleg met de constructeur is hier een oplossing voor bedacht door middel van een tijdelijke damwandconstructie.
De fundering wordt gevormd door in de grond gevormde schroefpalen met daaroverheen een betonnen fundering. Het casco van de woningen bestaat uit kalkzandsteen elementen en breedplaatvloeren. De daken zijn prefab kapconstructies, de kozijnen zijn van hout.

Scherp tijdsbestek

Deze woningen zijn binnen 1 jaar gerealiseerd wat mede mogelijk was door een goede afstemming van de werkzaamheden en een zorgvuldige keuze van de onderaannemers en toeleveranciers.