Woningen worden door ons gerealiseerd in nagenoeg alle categorieën, van seriebouw tot uniek woonhuis en van klein tot groot. Veelal in het binnenstedelijk gebied maar ook in de uitleg gebieden.

Wij werken voor u aan grondgebonden woningen, gestapelde woningen en ook hoogbouw. Ruim 75% van ons werk vindt plaats in binnenstedelijk gebied met weinig of geen opslagruimte. Wij werken daar dus just in time zodat alle aangeleverde materialen direct vanaf de vrachtwagen hun plekje krijgen in het te bouwen object. Ook onze co-makers en leveranciers zijn bekend met deze wijze van werken.

Het casco, de gevelsluiting en al het timmerwerk wordt door eigen mensen uitgevoerd.

woningbouw_2