In 1916 startte Klaas Verschoor in een klein kantoortje in Pernis met het uitwerken en bouwen van een schuur. Al snel volgde de bouw van 12 woningen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Arie, die op zijn beurt weer werd opgevolgd door zijn vier zonen. Het bedrijf groeide uit tot een allround bouwbedrijf dat een grote variëteit aan bouwoplossingen realiseert in de woning- en utiliteitbouw. De huidige bedrijfsnaam werd een feit: Bouw- en Aannemingsbedrijf Gebr. Verschoor.

Vakmanschap

In 1988 werden de aandelen van het bedrijf overgedragen aan de huidige aandeelhouders. Tot op de dag van vandaag is Gebr. Verschoor een zelfstandige onderneming met een gezonde financiële huishouding. Wij staan voor vakmanschap; een belangrijke peiler voor elk geslaagd bouwproject. Dit vakmanschap wordt bijgestaan door de nodige deskundige interne voorbereiding én bouwplaatsbegeleiding.

Continuïteit

Als het moet hebben wij genoeg improvisatietalent. Maar veel liever zijn wij manager van het logistieke en kwaliteitsproces, wat onontbeerlijk is voor een geslaagd project.
De continuïteit van ons bedrijf is voor de mensen die bij ons werken een grote drijfveer. Zo kunnen opdrachtgevers ook lange tijd na oplevering van een project een beroep doen op onze deskundigheid en verantwoordelijkheid.

Onze missie

Als bouwspecialist bouwen we dagelijks letterlijk aan de projecten van onze klanten. We realiseren duurzame bouwoplossingen voor onze klanten. Van particuliere nieuwbouwwoning, seriematige bouw tot uniek bedrijfspand. Gestandaardiseerd of op maat. Denkend vanuit de klant, samen met de klant. Vanuit grote betrokkenheid, vakmanschap, passie en hart voor de zaak van de opdrachtgever. Dat is onze missie. Dat is waar wij letterlijk voor staan en aan werken.

over-ons

wiezijnwij-2

over-ons-2

overons-verschoor

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voordat de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een bekend begrip werd in Nederland, waren veel bedrijven hier al mee bezig. Toen het beestje een naam kreeg, formuleerden wij onze ideeën hierover. We realiseerden ons dat het een breed en veel omvattend begrip is.

Verantwoord evenwicht

MVO staat binnen ons bedrijf voor een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van onze bedrijfsvoering en de sociale en ecologische aspecten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het creëren van duurzame winst en bedrijfseconomische resultaten elkaar versterken en niet in de weg staan.

MVO is voor ons…

 • verantwoord omgaan met mens, milieu en maatschappij
 • streven naar goede financiële resultaten op een maatschappelijk verantwoorde manier;
 • een doelbewuste en continue activiteit;
 • een morele eis;
 • vertrouwen wekken en krijgen;
 • zichtbaar en betrokken in de samenleving staan;
 • een goede werksfeer, binding, motivatie en inzet van de medewerkers;
 • goodwill bij en een sterke relatie met onze opdrachtgevers en omgeving;
 • transparantie, duurzaamheid en dialoog;
 • de basis voor de continuïteit en het voorbestaan van onze onderneming op de lange termijn.

Concrete voorbeelden…

 1. We scheiden vrijkomend afval zoveel mogelijk bij de bron. We maken daar goede afspraken over met onze medewerkers en onderaannemers.
 2. We letten bij de aanschaf van materieel op de milieubelasting. Zo viel de aanschaf van de laatste kraan onder de VAMIL-regeling: een subsidie voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
 3. We plegen adequaat onderhoud op ons materieel. Daardoor verlengen wij de levensduur van ons materieel en houden we de uitstoot van motor aangedreven materieel zo laag mogelijk.
 4. We werken veilig. Maandelijks organiseren wij ‘veiligheidsvergaderingen’ onder leiding van een externe veiligheidsdeskundige. Op de bouwplaatsen is zeer regelmatig veiligheidsoverleg waar onze onderaannemers nadrukkelijk bij worden betrokken. En er worden door derden (on)aangekondigd controlerondes op de bouwplaatsen uitgevoerd.
 5. We participeren in de zogenaamde ‘prachtwijken’. Samen met partners verwerven we bezit in deze wijken en realiseren we woningen die voldoen aan de huidige eisen en normen. Waar mensen weer met plezier kunnen wonen, leven en werken.
 6. We dragen ons steentje bij aan ‘klimaatneutraal ondernemen’. Dertig jaar geleden waren we al actief in onder andere experimentele energetische verbouwingen en het toepassen van alternatieve energiebronnen.